VACATURES

Lid Beheers commissie

Vooraf

De Stichting beheert het multifunctioneel gebouw "De Draaikolk", Dollardlaan 202 te Den Helder. Het bestuur mag zich gelukkig prijzen met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. De co÷rdinator verhuur weet zich gesteund door de co÷rdinator barbezetting Ún een aantal personen die daadwerkelijk in actie komen om de gehuurde ruimte(n) gereed te maken voor gebruik en eventueel hand- en spandiensten te verrichten bij de verzorging van de inwendige mens tijdens een activiteit.

Vacature omschrijving

Het bestuur van Sport- en Zalencentrum "De Draaikolk" is op zoek naar personen die op vrijwillige basis plaats willen nemen in de Beheers Commissie.

Deze commissie bestaat uit de co÷rdinatoren verhuur en barbezetting en een aantal leden die de daadwerkelijke verhuur begeleiden.

Het is mogelijk aan te geven op welke dag je wel of niet beschikbaar bent.
Ben jij beschikbaar om op afroep een verhuur / activiteit te begeleiden en maandelijks ÚÚn maal bijeen te komen voor overleg? Reageer dan op deze vrijwilligersfunctie door een mail met je motivatie en CV te sturen naar Voor informatie kun je ook bellen naar :  06 27 90 08 95.

 


 

BarmedewerkerBarmedewerkster

Vooraf

De Stichting beheert het multifunctioneel gebouw "De Draaikolk", Dollardlaan 202 te Den Helder. Het bestuur mag zich gelukkig prijzen met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers in de bediening.

Het aantal vrijwilligers achter de bar en in de bediening is op verschillende dagen op dit ogenblik niet voldoende.

Vacature omschrijving:

De co÷rdinator barbezetting van Stichting Sport- en Jeugdcentrum "De Draaikolk" is op zoek naar personen die op vrijwillige basis plaats willen nemen in het team dat de barbezetting en de bediening verzorgt.
De bediening bestaat op verschillende dagdelen uit twee en zo nodig uit meerdere personen. Het is mogelijk aan te geven op welke dag je wel of niet beschikbaar bent. Ben jij ÚÚn of een aantal dagdelen beschikbaar? Reageer dan op deze vrijwilligersfunctie door een mail te sturen naar  Voor informatie kunt je ook bellen naar : 06 27 90 08 95.


Penningmeester

Het sport- en zalencentrum “De Draaikolk” is een multifunctioneel gebouw dat is ondergebracht in een stichting. Behalve een sportzaal en biljartruimte, beschikt het over diverse vergaderzalen, een kantoor en een foyer.
Het doel van de Stichting is het op een zo goed mogelijke wijze beheren en exploiteren van De Draaikolk ten behoeve van C.S.A.V. Turnlust en andere externe gebruikers/verenigingen.
De huidige penningmeester heeft te kennen gegeven zijn werkzaamheden te willen overdragen. Daarom is de stichting op zoek naar een:
Penningmeester
De penningmeester maakt deel uit van een bestuur bestaande uit 6 tot 9 mensen. Naast de specifieke taken die hieronder in het functieprofiel zijn opgenomen is elk bestuurslid verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan.
Verder is haar belangrijkste taak het besturen van de stichting. Deze taak omvat in feite alles om de stichting in stand te houden. Het bestuur doet dan ook al datgene dat noodzakelijk is om de stichting intern en extern goed te laten functioneren.
Functieprofiel:
De penningmeester:Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financieel beleid van de stichting.

  • Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen.

  • Verricht en ontvangt betalingen.

  • Stelt de begroting op en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.

  • Maakt (periodieke) financiŰle overzichten voor de sturing van de begroting.

  • Maakt het financieel jaarverslag.

  • Is verantwoordelijk voor de te voeren administratie (inboeken van debiteuren- en crediteurenfacturen, belastingaangifte, debiteurenbeheer etc.)

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester betrokken is bij de stichting en bij voorkeur financieel onderlegd is. Enige kennis van een boekhoudprogramma (bijvoorbeeld Snelstart) en Excel zijn minimale eisen.
De werkzaamheden kunnen grotendeels “thuis” worden verricht. Beschikbaarheid voor overleg op een vast moment in de week (1 dagdeel) op de locatie is gewenst. Van groot belang zijn een open houding, bereid tot samenwerking en gemakkelijk kunnen communiceren met diverse geledingen binnen de stichting.
Uw reactie kunt sturen naar de “De Draaikolk” via het mailadres van de van de Draaikolk.