Sport- en Zalencentrum "De Draaikolk"

Home Over ons Verhuur Veiligheid  Actueel Foto's Sponsors Contact
 

 

 Over Ons.

Stichtingbestuur.

Vrijwilligers.

Draaikolknieuws.

  Vacatures.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Ons

 

Vacatures.

 

Lid Financiële commissie

Vooraf

De Stichting beheert het multifunctioneel gebouw “De Draaikolk”, Dollardlaan 202 te Den Helder. Het bestuur mag zich gelukkig prijzen met een slagvaardig financieel driemanschap. De penningmeester weet zich gesteund door twee personen waaronder een met boekhoudkundige kennis. Bij hen kan het bestuur advies inwinnen om enerzijds de boekhouding te voeren en anderzijds adequaat in te spelen op financiële wet- en regelgeving.

Vacature omschrijving

Het bestuur van Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk” is op zoek naar een iemand met ervaring rond financiën: die op vrijwillige basis plaats wil nemen in de Financiële Commissie.

Deze commissie bestaat uit 3 leden en houdt namens het bestuur toezicht op het financieel beleid van de Stichting.
Ben jij beschikbaar om maandelijks één middag bijeen te komen en beschik je over ervaring met geldzaken? Reageer dan op deze vrijwilligersfunctie door een mail met je motivatie en CV te sturen naar

Voor informatie kun je bellen naar : 0223-53 33 63

 


  Lid Beheers commissie

Vooraf

De Stichting beheert het multifunctioneel gebouw "De Draaikolk", Dollardlaan 202 te Den Helder. Het bestuur mag zich gelukkig prijzen met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. De coördinator verhuur weet zich gesteund door de coördinator barbezetting én een aantal personen die daadwerkelijk in actie komen om de gehuurde ruimte(n) gereed te maken voor gebruik en eventueel hand- en spandiensten te verrichten bij de verzorging van de inwendige mens tijdens een activiteit.

Vacature omschrijving

Het bestuur van Sport- en Zalencentrum "De Draaikolk" is op zoek naar personen die op vrijwillige basis plaats willen nemen in de Beheers Commissie.

Deze commissie bestaat uit de coördinatoren verhuur en barbezetting en een aantal leden die de daadwerkelijke verhuur begeleiden.

Het is mogelijk aan te geven op welke dag je wel of niet beschikbaar bent.
Ben jij beschikbaar om op afroep een verhuur / activiteit te begeleiden en maandelijks één maal bijeen te komen voor overleg? Reageer dan op deze vrijwilligersfunctie door een mail met je motivatie en CV te sturen naar

Voor informatie kun je bellen naar :  0223-53 33 63


 

BarmedewerkerBarmedewerkster

Vooraf

De Stichting beheert het multifunctioneel gebouw "De Draaikolk", Dollardlaan 202 te Den Helder. Het bestuur mag zich gelukkig prijzen met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers in de bediening.

Het aantal vrijwilligers achter de bar en in de bediening is op verschillende dagen op dit ogenblik niet voldoende.

Vacature omschrijving:

De coördinator barbezetting van Stichting Sport- en Jeugdcentrum "De Draaikolk" is op zoek naar personen die op vrijwillige basis plaats willen nemen in het team dat de barbezetting en de bediening verzorgt.
De bediening bestaat op verschillende dagdelen uit twee en zo nodig uit meerdere personen. Het is mogelijk aan te geven op welke dag je wel of niet beschikbaar bent. Ben jij één of een aantal dagdelen beschikbaar? Reageer dan op deze vrijwilligersfunctie door een mail te sturen naar .

Voor informatie kunt je bellen naar 0223-53 33 63.


 

Gezocht: een voorzitter!

Stichting Sport- en Zalencentrum "De Draaikolk" is op zoek naar een nieuwe voorzitter.
De voorgaande voorzitter heeft 10 jaar leiding gegeven aan het bestuur van de Stichting SJC “De Draaikolk” en is in maart 2015 teruggetreden.
Op dit moment wordt de functie Ad-interim vervult door Henny Sandbrink.

Waar gaat het om:
De Stichting beheert het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk” aan de Dollardlaan 202 te Den Helder. De sportzaal en vier andere multifunctioneel te gebruiken ruimten zijn naast het gebruik als clubgebouw voor de leden van de CSAV “Turnlust” ook te huur door andere verenigingen, instellingen en/of personen.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een vijftal leden. De drie dagelijks bestuursleden van “Turnlust” maken deel uit van het Stichtingsbestuur.
De voorzitter:

  • Geeft leiding aan het Stichtingsbestuur en haar vrijwilligers;

  • Stelt met de secretaris en penningmeester de agenda voor de vergaderingen op;

  • Onderhoudt de contacten met lokale overheden;

  • Verzorgt de algemene representatie;

  • Onderhoudt het contact tussen het Stichtingsbestuur en de voorzitters van de afdelingen van “Turnlust”;

  • Is namens het Stichtingsbestuur lid van het hoofdbestuur van “Turnlust”.


Wil jij jou frisse kijk en talenten inzetten om, samen met de andere bestuursleden en ruim 30 vrijwilligers, dit prachtige gebouw met haar unieke mogelijkheden voor Den Helder te behouden?
Geïnteresseerd in deze uitdagende vrijwilligersfunctie? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek. Bel me op 0223-53 33 63 of mail naar

H. Sandbrink.

 

 

 

Secretaris : Vacature   Verhuur : 0223- 62 86 56 Vrijwilligers : 0223-53 33 63